woensdag 26 mei 2010

Alsnog koopsubsidie voor 1353 gedupeerden huizenkopers die toch geen koopsubsidie kregen

Een meerderheid van onze Tweede Kamer (CDA, PvdA, GroenLinks en VVD) wil dat huizenkopers die dachten in aanmerking te komen voor koopsubsidie alsnog aanspraak kunnen maken op deze regeling.

Het gaat om 1353 mensen. Zij tekenden een koopovereenkomst (vaak met boetebeding) in de veronderstelling subsidie te zullen krijgen. De daarvoor bestemde middelen waren echter op. Het Agentschap NL heeft hierover in de visie van vele betrokkenen voorafgaand onvoldoende informatie gegeven aan belanghebbenden.

Van Middelkoop wil nog even uitzoeken of er juridische bezwaren kleven aan een coulanceregeling, die hem ongeveer 10 miljoen euro zal kosten. De Kamer geeft hem tot donderdag om een en ander uit te zoeken.


Bron: telegraaf

Geen opmerkingen: