zondag 23 mei 2010

Vers Modder; Het spel van het politieke moddergooien is weer begonnen!

Het spel van politiek moddergooien is weer begonnen! Of is het geen spel, maar serieus oorlog. Ik denk vooral het laatste. De manier waarop zelfs partijen die zich netjes vinden met modder gooien is vooral te merken in verkiezingstijd, of beter gezegd verkiezingsstrijd. Elke partij heeft wel iets nagatiefs te melden over een andere partij. Dit vooral om te laten zien hoe goed hun eigen partij is en hoe slecht de ander is. Hoe deze partijen uiteindelijk in staat zijn om een goede coalitie te vormen is een groot raadsel.

Gisteren gooide Balkenende weer vers modder. Na de geluiden over een eventueel paars kabinet, wat o.a. door D66 werd geopperd, kwam Balkenende vertellen dat we dat juist niet moeten willen. De reden is - volgens hem - dat met een paars kabinet ons land niet uit de crisis komt. Wel heel natief om te denken dat de crisis een landelijk probleem is, trouwens als dat een landelijk probleem is dat binnen een regering kan worden opgelost, hoe komt het dan dat we in een crisis zitten? Dan moet Balkenende ook de conclusie trekken dat hij en zijn regering dat de afgelopen jaren hebben veroorzaakt. Maar ik denk niet dat hij dat zal toegeven.

Balkenende gooide ook nog wat naar de VVD:
Donderdagavond zei hij tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Amsterdam: „Het is waar, de VVD had goede namen. Zalm, De Grave, Linschoten, Nijpels. En via de DSB-route horen we niet zo veel meer.”

Ander modder
Vorige week werd Wilders door Rutte aangevallen nadat Wilders had betoogd dat een verhoging van de de AOW-leeftijd voor hem onbespreekbaar is. Volgens Wilders is tornen aan de AOW-leeftijd niet nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Rutte zei: „Met uw breekpunt op de AOW, is er eigenlijk nog maar één coalitie mogelijk en dat is met de SP. Dat betekent toch dat een stem op de PVV een weggegooide stem is”.

Wilders viel Cohen aan omdat die in zijn ogen onvoldoende doet tegen criminaliteit gepleegd door allochtone jongeren. Wilders wil die 'straatterroristen' het land uitzetten. Volgens Cohen is de rechtsstaat is bij Geert Wilders niet in goede handen.

Balkenende verwijt de VVD dat deze de ouderen laat vallen. Verder liet Balkenende merken dat hij de opstelling van Rutte niet vetrouwt mbt tot zijn standpunt inzake de hypotheekrente aftrek. Balkenende gaf aan dat de VVD op deze manier de deur voor samenwerking met de PvdA in een nieuw paars kabinet open zet. Volgens Rutte is opnieuw paars onwaarschijnlijk.

Geen opmerkingen: