donderdag 3 juni 2010

Wat is een beleggingspensioen?

We worden op telegraaf.nl gewaarschuwd voor een beleggingspensioen. Maar wat is een beleggingspensioen eigenlijk?

Dat is een regeling waarbij pensioenkapitaal wordt opgebouwd via beleggingen op de beurs. Hoeveel kapitaal aan het eind van de looptijd van het contract bijeen is, staat niet vast. Dat is mede afhankelijk van rendementen op de beurs en hoeveel van de premie wordt belegd. De hoogte van de aan te kopen pensioenuitkering is ook afhankelijk van de rentestand bij je pensioendatum. Zo’n pensioen wordt ook wel een Beschikbare Premieregeling (BPR) met beleggingsmogelijkheid genoemd. De werkgever betaalt jaarlijks een vast bedrag (de beschikbare premie) aan de pensioenuitvoerder, meestal een verzekeraar, die dat bedrag belegt om zo een pensioenkapitaal voor de werknemer te creëren.

Hoe weet ik of ik een beleggingspensioen heb?
Maar nu ... Heb je een beleggingspensioen? Hoe kom je daarachter? Om te beginnen kun je dat aan je werkgever vragen. De werkgever kan je vertellen of je zo’n pensioenvorm hebt en ook bij welke verzekeraar het BPR-contract is afgesloten.

Geen opmerkingen: