maandag 5 juli 2010

De oplossing van het fileprobleem: Beter openbaar vervoer, thuiswerken en betere verkeerscentrales

De oplossing van het fileprobleem is een combinatie van: Beter openbaar vervoer, thuiswerken en betere verkeerscentrales. Dat is de conclusie van Eric Mark Huitema, de mobiliteitsexpert van IBM. IBM heeft een onderzoek gedaan naar het fileleed in de wereld. Daarbij werd duidelijk dat Amsterdam het heel slecht doet. De stad staat op de eerste plek van steden in Europa die het meeste last van verkeershinder hebben. Er zijn buiten Europa nog wel steden die het nog slechter doen; Denk bijvoorbeeld aan Peking, Mexico Stad, Johannesburg, Moskou en New Delhi.

Opvallend is dat de Amsterdammer het minste klaagt over de verkeershinder EN dat 23% van de Amsterdammers met de fiets naar werk gaat. Gemiddeld is dat 2%. Als dat in Amsterdam 2% zou zijn zou het helemaal ellende zijn met de files. Die ellende zou ook kunnen verergeren als het economisch weer beter zou gaan.

Wat is volgens jou de oplossing van het fileleed in Amsterdam, of in Nederland?

Geen opmerkingen: