zondag 27 februari 2011

Is uw WOZ waarde ook zo hoog? Leuk dat je bezwaar mag maken, maar dat bezwaar wordt in veel gevallen gewoon genegeerd vanwege de hoeveelheid werk.

Wat is de WOZ waarde?
Is uw WOZ waarde ook zo hoog? Leuk dat je bezwaar mag maken, maar dat bezwaar wordt in veel gevallen gewoon genegeerd vanwege de hoeveelheid werk.

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Dit is de gemeentelijke taxatie die elk jaar plaats vindt voor woning en bedrijfspand. Als het goed gebeurt is dit de waarde van het onroerend goed als het leeg en vrij van hypotheek verkocht zou worden. Zeg maar de waarde die u ervoor zou kunnen krijgen wanneer het leeg wordt opgeleverd. Het is alleen niet de waarde van vandaag of gisteren, maar de waardepeildatum is gelijk aan de waarde op 1 januari van het vorig jaar. De WOZ waarde 2011 is dus de waarde wanneer het pand op 1 januari 2010 zou zijn getaxeerd.

De WOZ waarde valt vaak hoger uit dan verwacht. Hebt u ook de nieuwe aanslag onroerend goed (OZB) gehad maak dan bezwaar, want dit kan u veel geld besparen. Niet alleen dit jaar, maar ook de volgende jaren. Een te hoge taxatie zal namelijk nog vele jaren in navolgende taxaties en heffingen doorwerken, zoals het eigenwoningforfait, waterschapsheffing, vermogensrendementsheffing en erfbelasting De Hoge Raad wil het bezwaar maken tegen de WOZ aanslag vereenvoudigen door de zogenaamde bezwaardrempel (Fierens marge) te schrappen. De WOZ-heffing gaat in 2011 circa 3% omhoog.

Vanaf 2009 zijn de gevolgen van de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting een stuk zwaarder gaan wegen. Met ingang van 1 januari 2009 is het maximum aan het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde die € 1.000.000,- overstijgt namelijk vervallen.

WOZ-waarde 2011 verschilt ten opzichte van 2010
De kredietcrisis is begonnen in het najaar van 2008. De verwachting is dat u de gevolgen van de kredietcrisis nu gaat terugzien in de WOZ-waarde. Volgens de Waarderingskamer zijn de WOZ-waarden met 2,3% gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Let wel: dit is een landelijk gemiddelde. Op regionaal niveau kan er nog wel een stijging van de WOZ-waarde voorkomen.

De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door drie overheden. De WOZ-waarde wordt voor de volgende belastingen gebruikt:

Gemeente:
-onroerende-zaakbelasting


Belastingdienst:
-eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting
-afschrijvingsgrens gebouwen in de vennootschapsbelasting en voor ondernemers dan wel resultaatgenieters in de inkomstenbelasting
-afschrijving en aftrekdrempel op monumentenwoningen in de inkomstenbelasting
-in bepaalde omstandigheden de waardering voor bijvoorbeeld een vakantiewoning in de inkomstenbelasting
-de waardering van een woning bij overlijden of schenking (vanaf 01-01-2010) met een mogelijke waardedruk bij verhuur aan derden successiewet


Waterschap:
-watersysteemheffing (voorheen: omslag gebouwd)
-Daarnaast werkt de objectafbakening van artikel 16 Wet WOZ door in onder andere de Wet belastingen op milieugrondslag (energiebelasting), de Elektriciteitswet en de Gaswet.

Ook wordt de WOZ-waarde maatschappelijk steeds breder gebruikt; banken accepteren de WOZ-waarde veelal als bewijs dat de waarde van de woning voldoende onderpand is voor een (tweede) hypotheek of als bewijs dat het zogenaamde toptarief (hoger rentetarief als de lening meer bedraagt dan de executiewaarde) niet meer betaald hoeft te worden. Vanaf 1 januari 2010 kunnen notarissen, hypotheekverstrekkers en banken onder bepaalde voorwaarden de WOZ-waardes opvragen bij de gemeente. Deze maatregel is getroffen in verband met de bestrijding van de vastgoedcriminaliteit.


Geen opmerkingen: