maandag 8 augustus 2011

Internetstemmen met DigiD; DigiD kan webstemmen mogelijk maken

Waarom wordt er vanuit de overheid zo veel aandacht besteed aan DigiD en als we het over online stemmen hebben, wordt het ineens niet meer genoemd? Wat bij betreft is het duidelijk. Er zijn 2 opties DigiD is zo veilig dat ze gewoon voor allerlei overheidzaken gebruikt kan worden. Of DigiD is niet zo veilig. Als het wel zo veilig is dan moet je er gewoon ook mee kunnen stemmen. Voordeel is dat het stemmen veel makkelijker kan. Als DigiD niet veilig genoeg is om het te gebruiken om digitaal te stemmen, dan is het ook niet veilig genoeg om andere zaken te faciliteren. Denk aan het invullen van de belasting, het inkijken van je pensioengegevens en steeds meer andere zaken

Met een digitale identiteit is het theoretisch mogelijk om internetstemmen te introduceren. ICT-woordvoerder Zsolt Szabo van de VVD pleitte onlangs nog voor snelle invoering van online-stemmen via DigiD. De gemeenten die het systeem nog niet hebben ingevoerd, moesten hier snel toe worden verplicht.

"Het maakt mij niet uit hoe het geregeld wordt, als het maar geregeld wordt. Ik zeg dat dit kan, als politicus hou ik me bezig met het strategisch niveau, met de precieze uitvoering bemoei ik me niet, daar zijn de deskundigen voor."

En precies deze deskundigen zeggen dat er nog veel te veel haken en ogen zitten aan snelle invoering van dit systeem. "Internetstemmen op korte termijn is een broodje-aapverhaal. Het duurt nog zeker tien jaar voordat informatici de juiste cryptografische modellen hebben uitgewerkt die het veilig maken", zegt hoogleraar Bart Jacobs. "Het is heel moeilijk om een systeem te bouwen waarbij je wel informatie opslaat over wie stemgerechtigd is, maar tegelijkertijd geheim moet houden wat de inhoud van die stemkeuze is."

Jacobs voorziet ook problemen van een veel simpeler aard. "De vertrouwelijkheid van je stem gaat verloren. Hoe voorkom je dat een dominante ouder of partner bepaalt wat jij moet stemmen? In een stemhokje zien zij niet wat je doet. Maar wat als ze achter je gaan staan terwijl je online stemt? En hoe weet je dat er niets gebeurt met je stem als die onderweg is naar een webpagina? En wie beheert de gegevens bij die webpagina?"

Alle Nederlanders in het buitenland kunnen, bij wijze van experiment, voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november via internet hun stem uitbrengen. Een overzicht van de kandidatenlijst en een stem- en toegangscode worden online toegezonden. Een klein deel van de benodigde informatie wordt om veiligheidsredenen per post verstuurd. Internetstemmen kan vanaf 18 november om 7.30 uur tot 22 november om 21.00 uur.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken voelt niets voor snelle invoering van het internetstemmen. "Vanuit het buitenland worden slechts 30.000 stemmen uitgebracht, deels via internet, deels per brief. Dat is nog wel te overzien", zegt woordvoerder Thijs Manten. "Deze kleine groep mensen krijgt bovendien zo'n vijf dagen de tijd om te stemmen. Als er dan net een storing is op het moment dat jij wilt stemmen, probeer je het een andere dag gewoon opnieuw. Onze infrastructuur is niet gebouwd op 12,2 miljoen kiesgerechtigden die allemaal op een dag hun stem moeten uitbrengen. Maar misschien nog wel belangrijker: de discussie of het politiek wel wenselijk is om via het web te stemmen moet nog gevoerd worden."Met dank aan www.eindhovensdagblad.nl

Geen opmerkingen: