donderdag 24 maart 2011

Veel mensen lenen geld om de belastingaanslag te betalen nadat ze geld hebben geërfd.

Veel mensen lenen geld om de belastingaanslag te betalen nadat ze geld hebben geërfd. Dat is puur omdat ze het geld al hebben uitgegeven. Een erfenis is leuk en komt vaak onverwacht. Maar geef het niet meteen uit. De belastingdienst komt ook een flink deel ophalen. Zeker bij hoge bedragen.

Hoe werkt het met geld erven en de belasting?

Als er geen testament is bepaalt de wet wie er erfgenaam is.

Erfenis volgens de wettelijke regeling

Er zijn vier groepen van bloedverwanten, die in hiergenoemde volgorde aan bod komen:

Groep 1: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;
Groep 2: de ouders van de erflater tezamen met diens broer en zusters;
Groep 3: de grootouders van de erflater;
Groep 4: de overgrootouders van de erflater.
Elke erfgenaam heeft de keuze of hij de erfenis al dan niet wil aanvaarden. U kunt dus de erfenis verwerpen.

U erft uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling. Er is sprake van plaatsvervulling als u in plaats treedt van iemand anders, die zelf uit eigen hoofde gerechtigd was, maar die plaats niet inneemt, omdat hij bijvoorbeeld zelf al overleden was. Het betekent dat wanneer iemand niet kan, mag of wil erven, zijn afstammelingen zijn plaats in de erfenis mogen innemen.

In beginsel krijgt iedere erfgenaam een gelijk deel uit de erfenis. Indien een ouder erft, krijgt deze minimaal een vierde deel van de erfenis. Ook gelden er uitzonderingen voor halfbroers en halfzusters: zij krijgen maximaal de helft van hetgeen een ouder, een volle broer of volle zuster toekomt.

Erfenis en erfbelasting

Omdat bij een erfenis vaak sprake is van een voordeel dat men geniet zonder daarvoor een prestatie te leveren, vindt de wetgever het terecht over dit voordeel belasting te heffen.
Deze belasting wordt erfbelasting genoemd. Tot de herziening van de Successiewet in 2010 werd de term successierecht gebruikt.

Tarieven erfbelasting

Over de netto erfenis, dat is de erfenis verminderd met een eventuele vrijstelling, moet erfbelasting betaald worden afhankelijk van de grootte van de erfenis en de relatie tot de erflater:
Partner en kinderen betalen 10% bij verkrijgingen tot € 118.708; daarboven 20%.
Voor kleinkinderen zijn deze percentages 18% en 26%; voor overige verkrijgers 30% en 40%.

Vrijstellingen erfbelasting

partner: € 603.600 verminderd met pensioenimputatie, maar blijft minimaal € 155.930
kinderen en kleinkinderen: € 19.114
gehandicapte kinderen: € 57.342
ouders: € 45.270
overige verkrijgers: € 2.012
ondernemingsvermogen: 100% tot € 1.006.000

1 opmerking:

Anoniem zei

grote schooiers