woensdag 2 maart 2011

Vers Modder; Het spel van het politieke moddergooien is weer begonnen! Wie gaat uiteindelijk de meerderheid halen?

Het spel van politiek moddergooien is weer bezig! Of is het geen spel, maar serieus oorlog? Ik houd het maar op het laatste. De manier waarop zelfs partijen die zichzelf heel netjes vinden (en soms christelijk vinden) met modder gooien is vooral te merken in verkiezingstijd, of beter gezegd verkiezingsstrijd. Elke partij heeft wel iets nagatiefs te melden over een andere partij. Dit vooral om te laten zien hoe goed hun eigen partij is en hoe slecht de ander is. Hoe deze partijen uiteindelijk in staat zijn om een goede coalitie te vormen is een groot raadsel.

Stembussen 
Intussen zijn de stembussen geopend en lijkt de opkomst hoog te zijn. Zelfs vannacht kom er al gestemd worden. Voor de stembureaus in de stations Amsterdam CS en Utrecht CS staan woensdagochtend lange rijen forenzen die een stem willen uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Op Amsterdam CS was het stembureau al om 06.30 uur open. Een half uur later liep het al storm. „Er komt geen eind aan”, aldus de voorzitter van het bureau. Ook in Utrecht hebben sinds 07.30 uur al honderden mensen gestemd en staan tientallen mensen te wachten op hun beurt.
In vijftig stations zijn woensdag stembureaus gevestigd.

Laatste peiling 
Inmiddels staan volgens de peiling van Maurice de Hond de VVD, CDA en PVV op 37 zetels. Dat zou neerkomen op een nipte minderheid in de 75-zetels tellende Senaat. De VVD stijgt volgens De Hond van veertien naar zestien zetels, de PVV krijgt er twaalf. Nu is de partij van Geert Wilders nog niet vertegenwoordigd in de Senaat. De PvdA zakt van veertien naar elf zetels, de SP daalt van twaalf naar negen. D66 stijgt naar vijf zetels van twee zetels vier jaar geleden. GroenLinks blijft staan op vier zetels, de ChristenUnie zakt van vier naar drie.

De SGP blijft staan op twee, de Partij voor de Dieren stijgt van een naar twee zetels. De Hond rekent op twee zetels voor de partij 50PLUS en hij verwacht dat de provinciale partijen in de nieuwe Senaat niet meer vertegenwoordigd zullen zijn. Nu heeft de Onafhankelijke Senaatsfractie 1 zetel.

Geen opmerkingen: