maandag 28 maart 2011

Wat gebeurt er eigenlijk wanneer er in een kernreactor zoals Fukushima in Japan een Meltdown plaatsvindt?

Wat gebeurt er wanneer er in een kernreactor zoals Fukushima een Meltdown plaatsvindt?

Een meltdown is een ongeluk met een kernreactor waarbij de kern van de reactor oververhit raakt en brandstofelementen smelten. Dat kan tot gevolg hebben dat radioactief materiaal vrijkomt, en maakt in ieder geval de reactor onbruikbaar tot de kern is gerepareerd of vervangen. In een zeer ernstig scenario zou de nucleaire kettingreactie uit de hand lopen en de reactormassa zich door de bodem van het reactorvat en het reactorgebouw heen de grond in smelten. Dit laatste is overigens nog nooit ergens gebeurd.

De meeste 'Westerse' reactoren hebben - in tegenstelling tot sommige ontwerpen uit de voormalige Sovjetunie - enkele inherente veiligheidsmechanismen, die ervoor zorgen dat in abnormale omstandigheden de kettingreactie stopt. Zo is in watergekoelde reactoren het water zowel koelmiddel als moderator, waardoor bij een verlies van koelwater in principe de reactie stopt. Daarnaast is het gebruikelijk dat bij technische storingen, of bijvoorbeeld bij een aardbeving, de reactor zeer snel wordt afgeschakeld (dit noemt men een  scram). Dit afschakelen gebeurt door de regelstaven binnen enkele seconden volledig in te brengen, waardoor de reactor 'subkritisch' wordt en de kettingreactie stopt.

Een reactor hoeft echter niet kritisch te zijn (d.w.z. er hoeft geen kettingreactie te lopen) om een meltdown te krijgen. Ook na uitschakelen van de reactor blijft deze nog een aanzienlijke tijd warmte produceren: de kortlevende radioactieve splijtingsproducten leveren nog restwarmte door hun radioactief verval, tot ongeveer 10% van het oorspronkelijke vermogen van de reactor. De reactor moet daarom ook na uitschakeling worden nagekoeld, en bij onvoldoende koeling (bijvoorbeeld in watergekoelde reactoren wanneer de splijtstofelementen gedeeltelijk droog komen te staan) zullen alsnog brandstofelementen kunnen gaan smelten. In een ernstig geval zou de gesmolten kernbrandstof kunnen samensmelten en opnieuw kritisch kunnen worden.

In de praktijk zijn meltdowns daarom vaak opgetreden nádat een reactor al was uitgeschakeld.

Gevolgen voor onze gezondheid
Vanaf een dosis van ongeveer 2000 millisievert kunnen misselijkheid en braken optreden. „Dit gebeurt vrij snel na blootstelling. Bij een hogere dosis kan ook haaruitval plaatsvinden, echter dit gebeurt pas na dagen tot weken. In het bloed neemt het aantal witte bloedcellen tijdelijk af. Dit zijn verschijnselen die zich weer herstellen.

Bij zeer hoge doses zijn zoveel cellen beschadigd dat medische behandeling nodig is. De afweer verzwakt dan zeer en intensieve zorg is nodig. De behandeling van stralingsziekte is een zeer specialistisch en complex vakgebied. In ons land gebeurt dit in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Fukushima I
Als gevolg van een zeebeving voor de kust op 11 maart 2011 werden reactoren 1, 2 en 3 automatisch uitgeschakeld (scram). 4, 5 en 6 waren reeds uitgeschakeld in verband met onderhoud. Door het uitschakelen van de elektriciteitsproductie in de centrale en de massale stroomstoring in het energienetwerk als gevolg van de aardbeving moest de centrale overschakelen op een noodstroomvoorziening om de pompen van het koelsysteem te laten werken. Deze voorziening met dieselgeneratoren functioneerde totdat die ook werd beschadigd door de tsunami. Vervolgens is geprobeerd om de dieselgeneratoren weer in bedrijf te nemen of te vervangen. Laatste redmiddel was direct zeewater met borium in de reactorvat te laten stromen. Uit voorzorg werd de nucleaire noodtoestand uitgeroepen, hetgeen in de Japanse wetgeving voorgeschreven is bij een uitval van de koelsystemen.

Bron: wikipedia.nl

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Er ligt bij het ministerie van Economische Zaken nu een aanvraag om in Borssele ook het veel gevaarlijkere Plutonium te kunnen gaan gebruiken.
Iedereen kan van 10 maart tot en met 20 april 2011 zienswijzen indienen.
Zoek op: Vergunningprocedure brandstofdiversificatie borssele

Anoniem zei

ook goed om te weten dat er een site is die eerlijk is.
lees www.degroenerekenkamer.nl

Anoniem zei

U zegt dat,In een zeer ernstig scenario zou de nucleaire kettingreactie uit de hand lopen en de reactormassa zich door de bodem van het reactorvat en het reactorgebouw heen de grond in smelten. Dit laatste is overigens nog nooit ergens gebeurd.
Maar stel dat dit nu wel gebeurt,wat zijn dan de gevolgen??

Anoniem zei

Ik ben pro-nuclear. Windmolens zijn langerna niet rendabel. Zonne energie is nog lang niet ver genoeg ontwikkelt en de fossiele brandstoffen raken op.

Het enigste wat ons nog rest, is een rendabele vorm van energie, aldus kern energie. Of u wilt graag voortaan met een kaarsje in het donker een boek lezen bij de open haard, zoals vroeger?

Moet u dan vooral doen, ik kies voor persoonlijk comfort. En aangezien wij niet op een breuklijn zitten zeg ik: Bouwen die Nucleare reactors! Wel lekker afgelegen graag, voor mocht het fout gaan.