zaterdag 16 april 2011

Een AFM die faalt is vele malen erger dan een spaarbank die faalt. AFM zou zwaar moeten boeten voor haar falen.

Een AFM die faalt is vele malen erger dan een spaarbank die faalt. AFM zou zwaar moeten boeten voor haar falen.

Bij de val van de DSB bank heeft de DSB bank duidelijk schuld gehad. Maar, de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is zeker ook een zeer schuldige parij in deze.

Bij de val van de DSB Bank in 2009 leek vooral de DSB bank de schuldige partij. En zo is dat voor velen ook gebracht. De overheid wees naar de DSB Bank, de AFM wees naar de DSB Bank en Dich Scheeringa wees op zijn beurt naar anderen.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de naast de DSB Bank ook anderen schuld hebben. Vooral de AFM lijkt een belangrijke schuldige te zijn. Want de AFM wist al in 2007 van problemen en meldde dat niet. Als je dan in 2008 je spaargeld bij de DSB onderbengt en je bent geld kwijt als deze in 2009 over de kop gaat, dan vraag je je terecht af waarom de AFM niets heeft gemeld. Dan was je gewaarschuwd en had je je geld nog gehad.

Waarom hebben we anders een AFM. Wij als gewone burgers kunnen niet kijken naar de staat van een bank, de AFM wel en zou daarmee burgers moeten beschermen. Dat is iets wat de AFM voor de DSB spaarders zeker niet heeft gedaan. Zo stond DSB sinds september 2007 onder verscherpt toezicht van De Nederlandsche Bank. AFM had als toezichthouder iets met die signalen moeten doen, aldus de rechter.

Natuurlijk is het de vraag of de spaarders iets met deze informatie zouden doen. Maar daar gaat het hier niet om. Het is gewoon de taak van de AFM om te constateren, te informeren en te waarschuwen. Als iemand daar dan niets mee doet is hijzelf verantwoordelijk. Maar als de AFM niet eens waarschuwt is de AFM zeer verantwoordelijk.

1 opmerking:

Anoniem zei

Goed bedoeld hoor maar vraag me af of waarschuwen zou hebben geholpen. Mensen zijn erg ontvankelijk voor mooie reclames van "goedkope leningen". Overigens erg slordig dat je de AFM steeds AMF noemt, zelfs in de titel van het blog! Grt Petra