woensdag 22 juni 2011

Discussie of stoppen met roken wel of niet vergoed moet worden is heel eenvoudig. Dit moeten we gewoon vergoeden uit een potje dat gevuld wordt d.m.v extra accijns op sigaretten

Stoppen met roken

Stoppen met roken

De discussie of stoppen met roken wel of niet vergoed moet worden is heel eenvoudig. Dit moeten we gewoon vergoeden uit een potje dat gevuld wordt d.m.v extra accijns op sigaretten. Het blijkt dat veel mensen afgelopen jaar zijn gestopt met roken, omdat het vergoed wordt door het basispakket. Dat heeft weer tot gevolg dat onze overheid ziet dat dat toch wel veel geld kost, en daarom wil de overheid besluiten om dit toch maar niet te vergoeden.

Daardoor ontstaat de discussie of rokers de overheid nu geld opleveren of juist geld kosten. De VVD zegt nu dat vergoeding van hulp bij stoppen met roken op de lange duur geld kost, omdat ex-rokers langer blijven leven en de zorgkosten vooral voor de oudste mensen oplopen. Daarom is vergoeding van deze therapieën geen goede manier om de kosten van de zorg in de hand te houden. De VVD zegt dus eigenlijk: laten we de rokers maar gewoon snel dood laten gaan. En nog korter door de bocht, waarom zouden andere mensen ouder dan 75 moeten worden? Die kosten ons ook alleen maar geld. Hoe durft de VVD zo iets te zeggen?!

Deze discussie is helemaal nergens voor nodig. De oplossing is even simpel als eerlijk. Nu vinden veel niet-rokers het oneerlijk dat hun geld (opgebracht door betaalde ziektekostenpremies) wordt besteed aan het oplossen van de problemen van rokers. Oftewel, veel niet-rokers betalen voor de rokers een 'stoppen met roken' cursus. Ik snap dat dat oneerlijk aanvoelt. De oplossing is dat roken nog moeilijker wordt gemaakt door een extra accijns. Deze accijns moeten naar een speciaal potje dat gebruikt kan worden om de 'stoppen met roken' cursussen te betalen.

Geen opmerkingen: