woensdag 6 juli 2011

Medisch specialisten in Nederland hebben het voor elkaar. Hun inkomen lag zwaar onder vuur, maar nu het anders wordt berekend ligt dat ineens 30% lager. Op hoeveel manieren kun je dat inkomen eigenlijk berekenen?

Medisch specialisten in Nederland hebben het voor elkaar. Hun inkomen lag zwaar onder vuur, maar nu het anders wordt berekend ligt dat ineens 30% lager. Op hoeveel manieren kun je dat inkomen eigenlijk berekenen?

Ik snap best dat hun belastbaar inkomen een stuk lager ligt dan hun bruto salaris. Ze zorgen er echt wel voor dat ze genoeg aftrekposten hebben. Die 52% belasting moet natuurlijk niet over al te veel geld betaald worden!

Medisch specialisten in Nederland verdienen veel, maar niet zoveel als eerder werd aangenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de inkomens van vrij gevestigde medisch specialisten, degenen die niet in loondienst werken, volgens een nieuwe methode berekend. Daaruit blijkt dat de inkomsten van deze groep 30% lager liggen dan eerder werd aangenomen.

In een veelbesproken rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uit 2009 bleken Nederlandse specialisten internationaal gezien grootverdieners te zijn. Ze domineerden de ranglijst van veertien landen en verdienden ruim meer dan hun Amerikaanse collega's, die tweede op de lijst stonden. Het ministerie van Volksgezondheid leverde destijds de gegevens aan de OESO en deed dat grotendeels op basis van schattingen. Voor een vervolgonderzoek levert het CBS de cijfers en het instituut komt, met een andere rekenmethode, op veel lagere inkomsten uit. Het CBS baseert zich op de belastingaangiftes van de zelfstandig werkende specialisten.

Internationale top
Voor de jaren 2003 tot 2006 zijn de cijfers volgens de oude en nieuwe rekenmethode te vergelijken. Volgens de oude berekening verdiende een medisch specialist in 2006 ruim €273 duizend per jaar. Het CBS komt bij de herberekening voor datzelfde jaar echter uit op een inkomen van ongeveer €188 duizend. Met dat inkomen staan Nederlandse medisch specialisten nog steeds hoog in de internationale lijst, maar niet meer aan de top. Artsen in de Verenigde Staten en België verdienen meer, en de beloning is gelijk aan die van Luxemburgse collega’s.

De publicatie van de cijfers volgens de oude schatting deed destijds, in 2009, veel stof opwaaien. Volgens de OESO hing de hoge beloning samen met het krappe aanbod van medisch specialisten in Nederland. Per 1000 inwoners had Nederland de minste medisch specialisten van de veertien onderzochte landen. Mede naar aanleiding van het onderzoek is besloten de toelating tot de opleidingen te versoepelen.

Bron: gedeeltelijk van fd.nl

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het lukte de overheid middels regelrechte karaktermoord de specialist neer te zetten als graaier en grootverdiener. In de rechtszaak, die de specialisten aan hebben gespannen vanwege de onterechte en draconische kortingen op hun inkomen, hanteren zij dan ook heel andere, onafhankelijke cijfers en weerleggen zij het beeld van de grootverdiener. Nu blijkt, dat de specialisten het gelijk aan hun kant hebben. De overheid speelt gevaarlijk spel met het voortdurend schofferen van een maatschappelijk zeer relevante groep professionals. De aantrekkelijkheid van het vak begint hierdoor af te brokkelen en veel collega's dreigen af te branden. Diverse onderzoeken tonen echter aan, dat het peil van de zorg in Nederland tot de top van de wereld hoort, tegen aanmerkelijk lagere kosten dan b.v. de VS, maar ook een aantal Europese landen. Het wordt tijd, dat er een realistische voorstelling van zaken komt in plaats van een politiek gekleurde (en dus overdreven) over de kosten in de zorg. In het belang van ons allen!

Anoniem zei

Sluit me bij de vorige spreker aan dat het schofferen van deze groep zeker niet gepast is. Ze doen fantastisch werk en doen dit veelal onder hoge sociale, economische en emotionele druk. Echter dit doet premier Rutte ook. Dus lijkt het mij zeer gepast om alle medisch specialisten in NL volgens Balkenende/Rutte norm te betalen. Dat is overigens nog steeds een zeer hoog inkomen waarbij ze horen tot de top van NL.